VA-utbyggnaden/Pilåsvägen – möte med Lantmäteriet 2019-12-12

Lantmäteriet och Vivab hade bjudit in markägare och representanter från Stämmet.

Göran och Elisabeth Svensson representerade Stämmet. Inga markägare deltog.

Diskussioner fördes framför allt mellan Lantmäteriets Anders Axelsson och Mikael Wikberg, Vivab.

Vi noterade enligt nedan:

Framkom att förarbetena inför VA-utbyggnaden gällande Pilåsvägen går efter plan. Arbetena beräknas påbörjas när redan pågående arbeten är slutförda – senast september 2020.

Av länsstyrelsen anbefalles Vivab att särskilt skydda vissa isotoper i dikena, klibbal och en ört. Detta försvårar till viss del arbetena. Arkeologerna har inte framfört några ytterligare anmärkningar.

Två dammar kommer att anläggas 80-100 m från fastigheterna på Pilåsvägen; en så kallad naturdamm och en dagvattendamm, även en pumpstation skall anläggas.

Arbetsområdet beräknas till 7 m mellan fastigheterna och 10 m på väg.

Hälsningar och GOD JUL!

Göran Svensson/Elisabeth Svensson

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.