Info: Vatten & Avlopp

Vänligen hitta senaste information på Vivabs hemsida här!

Vänligen kontakta följande personer i Vatten/Avlopps-projektet:

Byggledare, ÅF:
Sebastian Georgsson
sebastian.georgsson@afconsult.com

Entreprenör, Annebergs Bygg (oklart för etapp F):
Viktor Karlsson
viktor@annebergsbygg.se

Projektledare, VIVAB:
Mikael Wikberg
mikael.wikberg@vivab.info
0757 27 40 39

Vid tillfälliga vatten-, ström-, fiber- samt vattenavbrott vänligen kolla med era grannar först och därefter kontrollera https://www.stammet.se/ och i andra hand https://vbgelkraft.se/

För icke akuta ärenden kan ni kontakta oss på stammetvarberg@gmail.com. Undvik att ringa styrelsemedlemmar i ovan nämnda ärenden eller andra, icke akuta, omständigheter.

Notera också att Josefin Jogmar inte längre är medlem av vår styrelse.