Styrelse

Styrelsen verksamhetsåret 2023/2024

Ordförande: Peter Beckman

Sekreterare: Ann-Christine Winroth

Kassör: Lena Lindblad

Ledamot: Joakim Hamp

Ledamot: Camilla Wennerberg

Ledamot: Elias Pellby

Ledamot: Ulrica Andreen

Suppleant: Isabel Redlund

Suppleant: Joakim Gustavsson

Tillsynsman vägar: Alf Berggren

Revisor: Mats Nordling

Revisorssuppleant: Jonas Ålöv

Valberedning: Marie Rånge, Angelica Sandgren och Göran Carlsson

Lämna ett svar