Kommunalt VA – Beslut i Kommunfullmäktige 2017-04-25

”Kf §78                    Dnr KS 2017/0094

Anslutningsavgift Stämmet samt allmänt verksamhetsområde för dagvatten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

  1. utbyggnad av dricksvatten, spillvatten samt dagvatten i Stämmet ska finansieras enligt gällande VA-taxa
  2. inrätta verksamhetsområde för dagvatten enligt karta Föreslaget Verksamhetsområde över Stämmet.”

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.