Information från Vivab v. 41

Hej!

Här kommer lite information om vad som nu närmast är på gång.

Arkeologisk utredning längs med Torpa-vägen.

Arkeologen och länsstyrelsen har muntligt meddelat att inga anmärkningsvärda lämningar påträffades. Endast lite rester av bearbetad flinta sten och därför kan vi nu planera vidare för byggnation av denna sträcka. Definitiv byggstart när skriftligt beslut erhållits från länsstyrelsen.

Befintlig entreprenör – Styrud

Styrud är i princip färdiga. För deras del återstår en del arbeten med bl.a.betonginfordringar i de brunnar som det sk. ”renspumpsystemet” ska monteras i.

Arbeten som planeras att vara igång före jul.

1) Kärra-camping: Där återstår en del schaktarbeten, inkoppligar till befintligt VA-nät etc. Arbeten som vi inte hann med att utföra i vintras pga. campingsäsongens inträde.

2) Schakt över åkern och Torpavägen

Dessvärre blev inte den styrda borrningen som gjordes under åkern i somras helt lyckad. Vattenledningen blev bra och även partiet under Nisebäcken. Spilledningen (markerad A – B i bilden) är dock underkänd då den ligger för mycket i bakfall. Vi kommer därför att schakta en ny spilledning (sträcka A-B). Tyvärr måste vi gräva av Torpa-vägen och då anordna en tillfällig trafikavledning enl. bild.

3) Schakt längs med Torpavägen.

Sträcka C – D i bild. Sprängning kommer att ske men vi ska inte behöva stänga av Torpa-vägen några längre stunder.

För ovanstående arbeten förhandlar vi för närvarande med en markentreprenör. Jag återkommer med ett nytt info. mail när jag kan lämna definitiva besked om entreprenör och tidplan för ovanstående. Besiktning med ”laserscanning” kommer att utföras av Torpa-vägen innan arbetena (moment 2 & 3) startar.

Med vänliga hälsningar

Mikael Wikberg
Projektledare, VA

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.