Information från Vivab 2017-06-24

Hej!

Lite kort information om VA-projekt Stämmet.

Särtaxa och verksamhetsområde för dagvatten

Särtaxebeslutet är upprivet och att det blir verksamhetsområde för dagvatten är beslutat. Ungefärlig kostnad för anslutningsavgiften i dagsläget kan ni själva beräkna på följande länk:

http://www.vivab.info/vatten-avlopp/kostnad/vad-kostar-anslutningen

 Byggnation

Jonab är färdiga med återställningarna efter vinterns arbete. Det finns några mindre restnoteringar som kommer att ordnas efter semestern. Överbyggnaden till pumpstationen kommer att köpas in i samband med den stora upphandlingen som står för dörren.

Arkeologi

Dagarna innan påsk utförde statens Historiska museer en arkeologisk utredning. På ett ställe hittade man några intressanta kokgropar som dom vill undersöka ytterligare. VIVAB har därför beställt en sk. förundersökning av länsstyrelsen. Besked när den ska utföras har vi inte fått än men vi har fått ”signaler” om att länsstyrelsen jobbar med detta.

 Dagvattendammen

Som tidigare har nämnts ska en dagvattendamm byggas. Dammen är projekterad och vi har fått tillstånd av byggnadsnämnden och länsstyrelsen (undantag från strandskyddet) att utföra den.  Det som saknas är markägarens tillstånd men vi räknar med en lösning inom rimlig tid.

Planerade servislägen

Vi har i veckan låtit markera ut planerade servislägen för alla fastigheter inom etapperna C, D och E. Ett brev om detta ska nå era hemadresser under denna vecka och där finns lägena utsatta på en bifogad ritning. Ni kan sedan jämföra ritningens läge med ”verkligheten”.

Byggväg

För att denna byggnation ska kunna möjliggöras behöver vi anlägga en ordentlig byggväg.

Eftersom den ska bära tunga arbetsmaskiner (dumpers etc.) och att nivåskillnader i topografin måste utjämnas så blir den ”mäktig”. Tanken är att vägen ska ligga kvar under hela byggtiden. Vi har nu under veckan låtit sätta ut läget på vägen och åskådliggjort den i höjdled genom att markera på käpparna. Tanken med detta är att vi behöver visa upp detta för de närmast boende och föra dialog. Som högst måste vägen ”bankas upp” till ca. 1,6 meter ovan befintlig mark. Gå gärna och titta på. På nedanstående bild är vägen markerad i grönt. På bilden syns även en liten del av den planerade dagvattendammen. Jag hoppas att ni kan orientera er på bilden.

Info 2017-06-24

I övrigt beträffande tillfälliga vägar så är planen fortfarande att vägen mot ”Halla” ska göras i ordning för att tidvis kunna leda tillfällig personbilstrafik . Däremot kommer vi inte att göra i ordning den skogsväg som idag förbinder Ekåsvägen och Pilåsvägen, då vi bl.a. bedömer att den är för brant och därmed trafikfarlig.

 Tidplan

Förutsatt att allt löser sig inom rimlig tid så siktar vi på att kunna ha en uppgörelse med en bra entreprenör under hösten (november). Alla förutsättningar är inte hemma än. Bl.a. måste vi ha tillåtelse av ägaren till allmänplatsmark om att få lägga ledningar, bygga dagvattendammen, byggväg, och vi behöver även få slutgiltig klarhet om arkeologin.

 Ha en bra sommar.

Med vänliga hälsningar

Mikael Wikberg
Projektledare, VA

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.