Information från Vivab 2016-12-21

Info.mail 2016-12-21

Hej!

Vi vill med detta mail ge er information om VA-projekt Stämmet.

Byggnation av etapp B

Alla ledningar och brunnar är nu lagda och provtryckta. Underdelen till pumpstationen är satt. Arbetet med att koppla ihop vattenledningarna, och därmed arbetet med att återställa området, kommer att vara klar först efter julhelgerna. Vi hoppas att ni har överseende med detta. Resterande del av transportvägen slutförs nu av vår entreprenör Jonab och etappen beräknas vara klar i början av februari 2017. Finåterställningen som innefattar bland annat grässådd (som är väderberoende) beräknas utföras i april månad.

Slutbesiktning av fastigheter

Slutbesiktning av fastigheter har utförts ÅF-konsult idag onsdag 21 december 2016. Berörda fastighetsägare ska ha blivit kontaktade av ÅF.

Särtaxa

Under året har vi utrett förutsättningarna med att ta ut särtaxa för VA-utbyggnaden på Stämmet, enligt kommunfullmäktiges beslut från år 2010. VIVAB:s rekommendation är att särtaxa inte ska tillämpas, utan anslutningsavgifter ska erläggas enligt normaltaxa, men något politiskt beslutat är ännu inte taget.

Allmänt verksamhetsområde för dagvatten

En utredning gällande behovet av dagvattenavledning från området har utförts av Nordconsult. Den visar att dagvattnet endast kan avledas tillfredställande genom en kommunal dagvattenledning. Verksamhetsområdet på Stämmet måste därför utökas med tjänsten dagvatten. Detta innebär att varje fastighet ska tillhandahållas en dagvattenservis vid tomtgräns (utöver vatten- och spillvattenservis). Dagvattnet avleds via en dagvattenledning till en utjämningsdamm innan utsläpp till Nisebäcken.

Projektering

Vi arbetar nu med att ta fram entreprenadhandlingar för etapperna C, D och E och vi räknar med att kunna skicka ut förfrågningsunderlag under våren.

Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år och tackar för det tålamod som ni har visat oss och vår entreprenör.

Med vänliga hälsningar

Mikael Wikberg
Projektledare, VA

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.