Information från Vivab 2016-06-17

Hej!

Här kommer lite information om VA-projekt Stämmet.

Byggnationen

Den resterande delen av den s.k. huvudlednings-etappen kommer att påbörjas i september (preliminärt vecka 37). Jonab kommer att vara entreprenör även denna gång. Förutom va-ledningar ska en transportväg i grus byggas samt en avloppspumpstation och en tryckstegringsanläggning (gemensam byggnad). Bild enl. nedan:

Vivab bild 1 2016-06-17

Dagvatten

Vi har med hjälp av Norconsult gjort en dagvattenutredning. Utredningens syfte var att undersöka om det finns ett problem med nuvarande DV hantering. Utvärderingen visar att det finns en dagvattenproblematik i området och vi utvärderar just nu resultatet.

Projektering

Vi har i veckan satt ut käppar för planerad ledningsdragning enl. nedanstående bild. Tanken med detta är att vi vill ha en dialog med berörda markägare inom kort. Vi söker kontakt.

Vivab bild 2 2016-06-17

Med vänliga hälsningar

Mikael Wikberg
Projektledare, VA

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.