Information från Vivab 2015-12-17

Hej!

Här kommer lite information om VA-projekt Stämmet.

Byggnationen

Arbeten med ledningsläggning inne på campingområdet är snart färdigt. Det återstår bl.a. en del inkopplingsarbeten mot befintligt VA. Etappen på Campingområdet har gått bra men har tagit något längre tid än beräknat. Detta på grund av att hålla undan dränvatten från schakterna samt att en del -”överraskningar”- i form av okända ledningar påträffades.

Den 11/1 (vecka 2-2016) påbörjar JONAB schaktning norr om Torpa-vägen. Ni kommer att märka av aktivitet genom att personal och arbetsfordon rör sig längs vägen. JONAB kommer i samband med detta arbete även att lägga ned skyddsrör för tele, el och fiber.

Möjlighet finns förvisso att påbörja arbete längs med Torpa-vägen före jul men pga. arbetsmiljöskäl vill vi inte lämna arbetsområdet med öppen schakt under julledigheten.

Placering av avloppspump- och tryckstegringsstation

Huvudalternativet är i princip fortfarande det som vi tidigare redovisat, men vi undersöker även andra möjliga placeringar.

Geotekniska undersökningar

Geotekniska undersökningar kommer preliminärt att utföras under vecka 1 – 2, 2016. Gulmarkerat stråk i bifogad karta kommer att undersökas. Undersökningen behövs för att ge oss information om val av lämplig anläggningsmetod för denna passage.

Vivab 2015-12-17

Arkeologi.

Vi har fått förhandsbesked från Länsstyrelsen om att det finns arkeologiskt intresse i terrängen som i vissa sträckor sammanfaller med vår planering. Om dessa sträckor inte kan undvikas så måste en arkeologisk utredning göras innan någon schakt för VA kan påbörjas.

Särtaxa

VIVAB arbetar med ett underlag för hur särtaxa ska hanteras i Varbergs kommun. Samtidigt har det kommit till vår kännedom att vår branschorganisation Svenskt Vatten arbetar med att ta fram en analys av hur särtaxa har beräknats och använts runt om i Sverige. Vi bedömer att ett sådant underlag är av mycket stort intresse för oss och vi kommer därför att vänta in resultatet av deras analys. Det innebär att ett beslut i kommunfullmäktige inte kommer att fattas under mars månad som tidigare uttalats. Vårt eget arbete med de lokala förutsättningarna kommer att fortsätta som planerat. Vi återkommer med besked om ny tidsplanering för beslut om särtaxa.

Med vänliga hälsningar

Mikael Wikberg

Med vänliga hälsningar

Mikael Wikberg
Projektledare, VA

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.