Information från Vivab 2014-04-08

Hej!

Här kommer lite information om VA-projekt Stämmet.

Torpa- och Björkåsvägen

Asfaltsbeläggningen efter våra avgrävningar kommer att lagas i mitten av nästa vecka (vecka 15). Ingen trafikavstängning kommer att krävas men vi ber att ni har överseende för ”störningar” och att ni anpassar hastigheten därefter.

Byggnationen

Jonab´s uppdrag är nu nästan färdigt. Det återstår en del små jobb vid Torpa-vägens västra ände som ni inte ska behöva märka av så mycket.

Fortsatt va-byggnation inne på Stämmet området beräknar vi med att kunna återuppta i början av september månad.

Eventuellt kan det dock bli en del grävarbeten inne på området pga. arkeologiska undersökningar nu under våren. Återkommer senare till er med ytterligare information om detta.

Placering av avloppspump- och tryckstegringsstation

Som tidigare har nämnts har vi arbetat en hel del med att finna en bra placering av avloppspump- och tryckstegringsstationen. I bifogad bild framgår den lösning som vi tycker är den bästa på sikt. Anläggningen är röd / gul markerad i bilden.

 Vivab bild 2016-04-08

Eftersom denna placering innebär att anläggningen med tillhörande va-ledningar måste byggas utanför detaljplanelagt område, krävs dispens från strandskyddet. Ett första besked från länsstyrelsen kan vi förvänta oss i början av maj månad.

Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mikael Wikberg
Projektledare, VA

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.