Information angående Etapp F

Följande står att läsa på Vivabs hemsida:

Just nu i projektet

Arbetena i Stämmet med etapp C-E börjar gå mot sitt slut. Det är nu bestämt att även etapp F delvis kommer att byggas ut. Ledningar i gatorna kommer att förläggas men dagvattendammen och pumpstationen, som är nödvändig för inkoppling av hushållen på etapp F, kommer att byggas i ett senare skede. Förläggningen i gatan görs nu av logistiska skäl för projektet och med hänsyn till de boende eftersom tillfälliga byggvägar mm. finns för de som bor i området.
Arbetet med etapp F kommer att starta under våren. Detta påverkar inte tiden för inkoppling av etapp C-E. Etapp F ska ur VA-synpunkt ses som ett separat område då byggnationen ännu inte är påbörjad. Inom kort kommer förbesiktningar att ske på fastigheterna på etapp F. Även framtida servislägen kommer att sättas ut. Vi kan i nuläget inte säga när inkoppling till det kommunala VA-nätet är möjligt för hushåll inom etapp F.
Uppdaterad: 2020-03-17”
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.