Kommunalt VA – Beslut i Kommunfullmäktige 2017-04-25

”Kf §78                    Dnr KS 2017/0094

Anslutningsavgift Stämmet samt allmänt verksamhetsområde för dagvatten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

  1. utbyggnad av dricksvatten, spillvatten samt dagvatten i Stämmet ska finansieras enligt gällande VA-taxa
  2. inrätta verksamhetsområde för dagvatten enligt karta Föreslaget Verksamhetsområde över Stämmet.”

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kommunalt VA – Beslut i Kommunfullmäktige 2017-04-25

Kommunalt VA – Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04

Vi har anledning att vara glada och håller tummarna för att Varbergs kommunfullmäktige går på kommunstyrelsens beslut:

”Ks § 76         Dnr KS 20017/0094                            FÖRHANDSKOPIA

Anslutningsavgift Stämmet samt allmänt verksamhetsområde för dagvatten

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

  1. utbyggnad av dricksvatten, spillvatten samt dagvatten i Stämmet ska finansieras enligt gällande VA-taxa
  2. inrätta verksamhetsområde för dagvatten enligt karta Förslaget Verksamhetsområde över Stämmet”

Hälsningar

Göran Svensson

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kommunalt VA – Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04

Midsommarafton är snart här – vi behöver hjälp!

Hej!

På Stämmet har vi en fantastisk tradition med ett midsommarfirande som lockar mer och mer folk för varje år som går tack vare en engagerad trivselgrupp och flera hjälpsamma stämmetbor.

För sommaren 2017 behöver vi en ny trivselgrupp som kan sköta planeringen av midsommarfirandet (godispåsar, poängpromenad och lotterier)

Nu hoppas vi att vi snabbt får tag på ett par personer (du och din granne?), gärna sommarboende, som kan hjälpa oss att behålla denna härliga tradition.

Kontakta Linda Silberg (styrelsen) på 0765-989900 eller silbergskan@me.com så snart som möjligt!

DSC_0748

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Midsommarafton är snart här – vi behöver hjälp!

Vårtecken – sopning av gatorna

Hej!

Sopning av gatorna är beställd och beräknas utföras inom några veckor.

Hälsningar

Göran Svensson

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Vårtecken – sopning av gatorna

Information från Vivab 2017-03-28

Hej!

Lite kort information om VA-projekt Stämmet.

Arkeologi

Statens Historiska museer kommer att utföra en arkeologisk utredning under dagarna 10/4 – 12/4. De delar av den planerade va-sträckningen som är arkeologiskt intressanta är markerade med rött i nedanstående bild.

Vivab 2017-03-28

Vi kommer med start imorgon torsdag markera ut aktuella stäckningar i fält med käppar. Vi ska även gallra sly i de partier där det är nödvändigt.

Arkeologernas entreprenör kommer att begära kabelutsättning för el, tele och fiber, men om ni känner till ”privata ting” som är dolda under mark så får ni gärna dela med er till oss. Antingen till undertecknad eller Bengt Westergaard på Statens historiska musseer, tel: 010-4808019, bengt.westergaard@arkeologerna.com.

Obs! Det kommer inte att grävas inne på era tomter

Med vänliga hälsningar

Mikael Wikberg
Projektledare, VA

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Information från Vivab 2017-03-28

Sommarvatten lagom till påsk!

Lördagen  den 1 april öppnar vi sommarvattenledningarna på Stämmet.  Välkommen ljuvliga vår!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sommarvatten lagom till påsk!

Information från Vivab 2016-12-21

Info.mail 2016-12-21

Hej!

Vi vill med detta mail ge er information om VA-projekt Stämmet.

Byggnation av etapp B

Alla ledningar och brunnar är nu lagda och provtryckta. Underdelen till pumpstationen är satt. Arbetet med att koppla ihop vattenledningarna, och därmed arbetet med att återställa området, kommer att vara klar först efter julhelgerna. Vi hoppas att ni har överseende med detta. Resterande del av transportvägen slutförs nu av vår entreprenör Jonab och etappen beräknas vara klar i början av februari 2017. Finåterställningen som innefattar bland annat grässådd (som är väderberoende) beräknas utföras i april månad.

Slutbesiktning av fastigheter

Slutbesiktning av fastigheter har utförts ÅF-konsult idag onsdag 21 december 2016. Berörda fastighetsägare ska ha blivit kontaktade av ÅF.

Särtaxa

Under året har vi utrett förutsättningarna med att ta ut särtaxa för VA-utbyggnaden på Stämmet, enligt kommunfullmäktiges beslut från år 2010. VIVAB:s rekommendation är att särtaxa inte ska tillämpas, utan anslutningsavgifter ska erläggas enligt normaltaxa, men något politiskt beslutat är ännu inte taget.

Allmänt verksamhetsområde för dagvatten

En utredning gällande behovet av dagvattenavledning från området har utförts av Nordconsult. Den visar att dagvattnet endast kan avledas tillfredställande genom en kommunal dagvattenledning. Verksamhetsområdet på Stämmet måste därför utökas med tjänsten dagvatten. Detta innebär att varje fastighet ska tillhandahållas en dagvattenservis vid tomtgräns (utöver vatten- och spillvattenservis). Dagvattnet avleds via en dagvattenledning till en utjämningsdamm innan utsläpp till Nisebäcken.

Projektering

Vi arbetar nu med att ta fram entreprenadhandlingar för etapperna C, D och E och vi räknar med att kunna skicka ut förfrågningsunderlag under våren.

Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år och tackar för det tålamod som ni har visat oss och vår entreprenör.

Med vänliga hälsningar

Mikael Wikberg
Projektledare, VA

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Information från Vivab 2016-12-21

Avstängning av sommarvatten

Hösten är här och vi kommer därför stänga av vår sommarvattenledning för säsongen. Detta sker måndagen den 7:e november kl. 08.00.

Passar på att önska er alla en härlig höst och vinter!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Avstängning av sommarvatten

Information från Vivab 2016-10-10

Info.mail 2016-10-10

Hej!

Här kommer lite information om VA-projekt Stämmet.

Byte av vägtrumma / Avstängning av Björkåsvägen Torsdagen den 13/10

Av säkerhetsskäl kommer vi att byta vägtrumman vid Björkåsvägen / Nisebäcken nu på torsdag (13/10). Tyvärr innebär detta att Björkåsvägen kommer att bli avstängd för biltrafik denna dag.

parkering-2016-10-10

Torsdagen den 13/10, kl. 07.00 stängs vägen av.

– Provisorisk parkering kommer att anordnas enligt bilden.

– Om du behöver bilen dagen efter, så ställ den på parkeringen under onsdagen.

– Provisorisk gångbro över diket kommer att anordnas.

– Vi siktar på att vägen kan öppnas upp för trafik under torsdag kväll.

– Respektera markägaren genom att enbart parkera på den tillfälliga p-platsen som kommer att vara markerad.

– Beredskap med körplåtar kommer att hållas, t.ex. om ambulans & räddningsfordon måste fram.

info-2016-10-10

Med vänliga hälsningar

Mikael Wikberg
Projektledare, VA

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Information från Vivab 2016-10-10

Byte av vägtrumma

Torsdagen den 13 oktober kommer Jonab byta vägtrumma vid Nissebäcken, Björkåsvägen. Detta innebär att ingen kommer komma varken ut eller in på området mellan kl. 7 på torsdagen och 17 på eftermiddagen. Stöter de på komplikationer kan det dröja ytterligare till fredagen. Så, se till att ha din bil på rätt sida om bäcken kl.07.00 om du ska lämna Stämmet den dagen. Jonab kommer göra i ordning tillfälliga parkeringsplatser nedanför Lyrestedts fastigheter. Det är alltså bara tillåtet att parkera på markerade områden. Vi kommer skylta upp platserna.

Nu håller vi tummarna att det går snabbt och smidigt!parkering

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Byte av vägtrumma