Information från Vivab 2016-12-21

Info.mail 2016-12-21

Hej!

Vi vill med detta mail ge er information om VA-projekt Stämmet.

Byggnation av etapp B

Alla ledningar och brunnar är nu lagda och provtryckta. Underdelen till pumpstationen är satt. Arbetet med att koppla ihop vattenledningarna, och därmed arbetet med att återställa området, kommer att vara klar först efter julhelgerna. Vi hoppas att ni har överseende med detta. Resterande del av transportvägen slutförs nu av vår entreprenör Jonab och etappen beräknas vara klar i början av februari 2017. Finåterställningen som innefattar bland annat grässådd (som är väderberoende) beräknas utföras i april månad.

Slutbesiktning av fastigheter

Slutbesiktning av fastigheter har utförts ÅF-konsult idag onsdag 21 december 2016. Berörda fastighetsägare ska ha blivit kontaktade av ÅF.

Särtaxa

Under året har vi utrett förutsättningarna med att ta ut särtaxa för VA-utbyggnaden på Stämmet, enligt kommunfullmäktiges beslut från år 2010. VIVAB:s rekommendation är att särtaxa inte ska tillämpas, utan anslutningsavgifter ska erläggas enligt normaltaxa, men något politiskt beslutat är ännu inte taget.

Allmänt verksamhetsområde för dagvatten

En utredning gällande behovet av dagvattenavledning från området har utförts av Nordconsult. Den visar att dagvattnet endast kan avledas tillfredställande genom en kommunal dagvattenledning. Verksamhetsområdet på Stämmet måste därför utökas med tjänsten dagvatten. Detta innebär att varje fastighet ska tillhandahållas en dagvattenservis vid tomtgräns (utöver vatten- och spillvattenservis). Dagvattnet avleds via en dagvattenledning till en utjämningsdamm innan utsläpp till Nisebäcken.

Projektering

Vi arbetar nu med att ta fram entreprenadhandlingar för etapperna C, D och E och vi räknar med att kunna skicka ut förfrågningsunderlag under våren.

Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år och tackar för det tålamod som ni har visat oss och vår entreprenör.

Med vänliga hälsningar

Mikael Wikberg
Projektledare, VA

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Information från Vivab 2016-12-21

Avstängning av sommarvatten

Hösten är här och vi kommer därför stänga av vår sommarvattenledning för säsongen. Detta sker måndagen den 7:e november kl. 08.00.

Passar på att önska er alla en härlig höst och vinter!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Avstängning av sommarvatten

Information från Vivab 2016-10-10

Info.mail 2016-10-10

Hej!

Här kommer lite information om VA-projekt Stämmet.

Byte av vägtrumma / Avstängning av Björkåsvägen Torsdagen den 13/10

Av säkerhetsskäl kommer vi att byta vägtrumman vid Björkåsvägen / Nisebäcken nu på torsdag (13/10). Tyvärr innebär detta att Björkåsvägen kommer att bli avstängd för biltrafik denna dag.

parkering-2016-10-10

Torsdagen den 13/10, kl. 07.00 stängs vägen av.

– Provisorisk parkering kommer att anordnas enligt bilden.

– Om du behöver bilen dagen efter, så ställ den på parkeringen under onsdagen.

– Provisorisk gångbro över diket kommer att anordnas.

– Vi siktar på att vägen kan öppnas upp för trafik under torsdag kväll.

– Respektera markägaren genom att enbart parkera på den tillfälliga p-platsen som kommer att vara markerad.

– Beredskap med körplåtar kommer att hållas, t.ex. om ambulans & räddningsfordon måste fram.

info-2016-10-10

Med vänliga hälsningar

Mikael Wikberg
Projektledare, VA

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Information från Vivab 2016-10-10

Byte av vägtrumma

Torsdagen den 13 oktober kommer Jonab byta vägtrumma vid Nissebäcken, Björkåsvägen. Detta innebär att ingen kommer komma varken ut eller in på området mellan kl. 7 på torsdagen och 17 på eftermiddagen. Stöter de på komplikationer kan det dröja ytterligare till fredagen. Så, se till att ha din bil på rätt sida om bäcken kl.07.00 om du ska lämna Stämmet den dagen. Jonab kommer göra i ordning tillfälliga parkeringsplatser nedanför Lyrestedts fastigheter. Det är alltså bara tillåtet att parkera på markerade områden. Vi kommer skylta upp platserna.

Nu håller vi tummarna att det går snabbt och smidigt!parkering

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Byte av vägtrumma

Vivab 2016-09-27 meddelar: avgrävning av sommarvattenledning

Hej!

Tyvärr så grävdes er sommarvattenledning av i går. Jonab meddelar att absolut före kl. 14.00 idag , så ska den vara lagad.

Med vänliga hälsningar

Mikael Wikberg
Projektledare, VA

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Vivab 2016-09-27 meddelar: avgrävning av sommarvattenledning

Fiber och utbetalning av bidrag

Fiberinstallationen i Stämmet går nu in i slutfasen och vissa har redan fått fiber installerat medan andra väntar på att Optotech ska göra sitt besök.
När alla fastigheter är inkopplade så kommer de att starta upp nätet och då är det bra om man har sin lilla fiberlåda (som Optotech installerar) inkopplad i både fibernätet och strömuttag.

Efter att man sett att anslutningen fungerar som den ska så är det dags att betala den faktura som IP-Only skickar ut. Fakturan är på 18500 kronor – de 7000 kronor som Sparbanksstiftelsen bidrar med betalas ut av fiberföreningen HavsbryNet. Det är därför viktigt att man går in på www.havsbrynet.se och fyller i det formulär med kontouppgifter som finns på startsidan. Det är mycket viktigt att man fyller i sina uppgifter korrekt med rätt fastighetsbeteckning, rätt bank och rätt clearing+ kontonummer för att undvika problem med utbetalningen. Fastighetsbeteckningen i detta formulär matchas ihop med fastighetsbeteckning i medlemslista manuellt för att hålla en bra säkerhetsnivå på dokumenten. Vid problem så blir det lätt en långsam och tråkig process innan pengarna kan betalas ut.
Utbetalningarna kan förhoppningsvis påbörjas i nästa vecka.

Mvh.

Peter Beckman

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fiber och utbetalning av bidrag

Vattnet stängs av måndag 2016-09-19

På måndag 19/9 blir det fortsatt reparation av ventilerna när det gäller vattnet. Vattnet stängs av 09.30-13.00.

Hälsningar

Göran Svensson

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Vattnet stängs av måndag 2016-09-19

Vattnet stängs av onsdag 2016-09-14

Vattnet är avstängt onsdag 2016-09-14, klockan 10.00-13.00, eftersom vattenventilerna skall bytas.

Med hälsning

Göran Svensson

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Vattnet stängs av onsdag 2016-09-14

Information från Vivab 2016-09-09

Hej!

Här kommer lite information om VA-projekt Stämmet.

Byggstart igen

Då startar vi upp igen under nästa vecka med att bygga återstående del av den s.k. huvudledningsetappen. VA-ledningar, transportväg i grus och avloppspumpstation / tryckstegringsanläggning ingår. Entreprenör är Jonab och lokaliseringen av deras arbetsplatsetablering framgår av nedanstående bild. Vi beräknar att vara färdiga med detta under december månad.

image004

Besiktning av fastigheter

Inför byggnationen kommer några fastigheter att besiktas. Besiktningarna ska utföras av ÅF-konsult, som kommer att ta kontakt med berörda till veckan. Utifrån de geotekniska undersökningar som har gjorts så tror vi inte att sprängning ska vara nödvändigt.

Med vänliga hälsningar

Mikael Wikberg
Projektledare, VA

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Information från Vivab 2016-09-09

Informationsmöte hos Vivab 2016-08-30

Igår var representanter från styrelsen/Stämmets samfällighet kallade till informationsmöte hos Vivab ang. VA-utbyggnaden. Nedan följer i punktform den information som vi delgavs:

  • Vecka 37 börjar Jonab med arbetet gällande vägen till det nya pumphuset.
  • Totalt beräknas arbetet att ta ca 3 månader. Man räknar inte med några större störningar när det gäller vägarna.
  • Vid behov kommer övergången av Nisebäcken att förstärkas eller göras om.
  • Även Varbergsortens elkraft kommer att vara verksamma under perioden.
  • När det gäller starttider för kommande etapper C och D osv.gavs inga besked. Två orsaker till att inga besked finns är att man avvaktar Dagvattenutredningen gällande Stämmet och även Utredningen gällande huvudmannaskapet för kommunens vägar.
  • Fortfarande finns inga tydliga svar gällande den eventuella Särtaxan.
  • Områden eller fastgiheter som kan komma att påverkas av t.ex. vibrationer kommer att besiktigas, kontrolleras och filmas. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas i förväg.
  • Torpavägen avsynades i oktober 2015 och kommer att avsynas igen när allt arbete är klart.

Sensommarhälsningar

Göran Svensson

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Informationsmöte hos Vivab 2016-08-30