Stämmets Brunnsvatten

Vårt pumphus med vinter- samt sommarvatten stängs permanent från hösten 2021.

Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att ha kopplat in kommunalt vatten innan 1 oktober 2021.